• 021-49064000
  • Info@shanikala.com

کد معرف چیست؟

در پروفایل هرکسی کدی وجود داره با عنوان "کد بازاریابی"، این کد رو اگر در این قسمت وارد کنید، برای دوستی که شما رو به شانی کالا دعوت کردن امتیازات خاصی درنظر گرفته میشه.
برای توضیحات مفصل به بلاگ آموزشیِ شانی کالا، قسمت آموزش بازاریابی و کسب درآمد مراجعه کنید.