• 021-49064000
  • Info@shanikala.com

چرا وارد کنم؟

شانی کالا برای واریز وجه حاصل از فروشِ کالای فروشندگانِ فعال و یا واریز اعتبار حاصل از فعالیت های بازاریابان و اعضای سامانه ی شانی کالا، نیاز به کد شبا دارد.
این کد فقط به منظور واریز وجه شما به حسابتان مورد استفاده قرار میگیرد و وارد کردن آن در این مرحله الزامی نبوده و درصورت تمایل میتوانید در فرصت دیگری کد شبا رو وارد کنید.